OM

Norvegiana er en datamodell, en database (datalager) og en webservice med formål å gjøre kulturarvsinformasjon lettere tilgjengelig. Norvegiana er en teknisk infrastruktur som aggregerer data fra ulike databaser og informasjonskilder og tilgjengeliggjør dataene for andre brukere, bl.a. for å bygge applikasjoner via et åpent API.

Den grunnleggende idéen med Norvegiana er at informasjonen skal tilgjengeliggjøres så fritt og åpent som mulig for applikasjonsutviklere og i siste instans dermed også for allmennheten, forsknings­miljøer og undervisning. På denne måten kan informasjonen anvendes på flere og nyskapende måter og bl.a. stimulere flere aktører til å utvikle interessante applikasjoner for læring, kunnskapsutvikling og vekst.

Norvegiana drives av Kulturrådet i samarbeid med flere nasjonale og regionale kulturinstitusjoner (Riksarkivet, Riksantikvaren, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane) og kulturarvssystemer (bl.a. Digitalt Museum  / KulturIT og Arkivportalen / Arkivverket). Data i Norvegiana er tilgjengelig gjennom søketjenestene Kulturnett/Kultursøk (for eksempel http://mr.kulturnett.no/delving/search), og Europeana – http://www.europeana.eu/portal/  – med unntak av de registreringene som ikke har digitalt objekt, eller der rettigheter for viderepublisering ikke er ok.
 

API – funksjonalitet

Alle dataene i Norvegiana er tilgjengelig gjennom et åpent søke-API. API-et er dokumentert på eget nettsted: https://github.com/delving/culture-hub/wiki/CultureHub-search-API-documentation APIet (ink. dokumentasjonen) er foreløpig noe uferdig, og vi mottar gjerne kommentarer og forslag til forbedringer. Bruk gjerne kommentarfeltet under, eller send en epost til lars.rogstad (at) kulturrad.no eller sarah.mcseveny-aril (at) kulturrad.no.
 
APIet har følgende funksjonalitet:
 • søke
 • fielded query
 • output – xml, json, kml

Følgende datakilder er tilgjengelige i Norvegiana (per jan. 2013):

 • DigitaltMuseum – historiske fotografier, gjenstander, kunst (1,1 mill objekter)
 • Digitalt fortalt – digitale fortellinger (1.975 fortellinger)
 • Arkivportalen – arkivkataloger fra statlige, kommunale og private arkiver (3,0 mill dokumenter)
 • Foto SF – Fylkesfoto Sogn og Fjordane (60.000 foto)
 • Foto MR – Fylkesfotoarkivet Møre og Romsdal (140.000 foto)
 • Stadnamn SF – stedsnavn Sogn og Fjordane (175.000 stedsnavn)
 • Stadnamn MR – stedsnavn Møre og Romsdal (samme database som Stadnamn Sogn og Fjordane; 130.000 stedsnavn)
 • Kildenett – Historisk kilde- og kunnskapsbase for Trøndelag (1.500 artikler)
 • Musikkarkiv, tradisjons-musikk Sogn og Fjordane (14.000 innførsler)
 • Kulturhistorisk leksikon Sogn og Fjordane (1.800 artikler)