Tidligere kulturnett

Kulturnett.no legges fra 1. mars 2013 om, og erstattes av tjenesten Kultursøk (Norvegiana) og fellesløsningen for regionale kulturnett.

Kulturrådet har de siste årene jobbet med en omlegging av kulturnett, der hovedgrepet har vært å få innhold fra sentrale institusjoner som arkiv, museum, kunstinstitusjoner, med mer, inn som sentrale tjenester in i en nasjonal infrastruktur: Kultursøk/Norvegiana.

Innholdet som blir tilgjengelig i denne tjenesten kommer primært fra Digitalt fortalt, Digitalt Museum, Wikipedia, Arkivportalen, Kulturminnesøk/Riksantikvaren med mer. Integrering med Wikipedia (nynorsk/bokmål), Europeana og andre sentrale tjenester blir også en del av dette.

Dette innholdet er tilgjengelig gjennom Kultursøk, både her på siden og via regionale kulturnett som har tatt i bruk fellesløsningen for regionale kulturnett.